Navigation Menu+

Stenmur

En stenmur byggd av kullersten.

stenmur