Stenmur

En stenmur byggd av kullersten.

Inredning av vind

I den gamla skånelängan har vinden renoverats och inretts. Takfönster har tagits upp och ett större fönster har satts in i ena gaveln.

Tillbyggnad i gammal stil

Med synliga, grova takbjälkar har denna tillbyggnad anpassats till det gamla husets förutsättningar och byggnadsstil.