Navigation Menu+

Tillbyggnad i gammal stil

Med synliga, grova takbjälkar har denna tillbyggnad anpassats till det gamla husets förutsättningar och byggnadsstil.

takbjalkar